Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

TRÄFASADFÄRG BW CUPRINOL UTOMHUS 2,5L
Art.nr 005228572 Lev.art.nr 5140403

SundahusCminus
Cuprinol
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
Traditionell alkyd-/oljefärg Cuprinol Träfärg är en halvmatt droppfri täckande färg baserad på alkydolja. Ett säkert val för trä utomhus, omålat eller målat med olje- eller alkydfärg. Du får en vacker, täckande yta, som är både vattenavvisande och väderbeständig under många år framöver.
Användningsområde Utomhus
Färg Vit
Förvaring Frostfritt
Glansgrad Halvmatt
Kulör BW
Rengöring verktyg Såpvatten
Torktid 12 timmar
Typ Träfärg
Utförande 2 strykningar
Volym (l) 2,5
Åtgång (m²/l) 6-8
Övermålningsbar (h) 16
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Faroangivelser

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.